Hva skjer ?

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15

 

Oversikt søndagssamlinger, lag og foreninger, for barn, unge og voksne finner du på

 

Møtekalender

Lag og foreninger

Noen taler på forsamlingshuset blir tatt opp og vi har lagt ut lenker til slike opptak

 

Møteopptak

Bibelhelg 1.-3. juni

- Kommer Jesus snart?

Andreas Aarikstad taler