Dåp

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15


I Matteus 28, 18-20 sier Jesus: Meg er gitt all makt i himmel og

på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere

døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,

og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Befalingen fra Jesus er altså todelt; selve dåpen er et nådemiddel

der Gud handler. I opplæringen tenker vi at det er "tre" som

har en særskilt oppgave. Det er foreldrene, fadderne og forsamlingen.


Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org