Hjelp

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15Bli bedre kjent med Jesus Kristus og få veiledning i ulike, aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som står i Bibelen?

Er du bekymret?

Finn ei stille stund og hør denne talen av Hans Erik Nissen

Opplever du prøvelser?

Hør denne talen av

Øyvind Samnøy

Jeg kjenner på kjødet. Er jeg gammeldags?

Egil Sjåstad gir her enkel og god undervisning om begrepet "kjød".

Strever du med andaktsliv og bønneliv?

Lær av Luthers 4 trinn. Kort tekst og radio-intervju

Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org