I stillhet

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15


Trusvedkjenninga

Eg trur på Gud Fader, den allmektige,

som skapte himmel og jord.


Eg trur på Jesus Kristus,

Guds einborne Son,

vår Herre,

som vart avla ved Den Heilage Ande,

fødd av Maria møy,

pint under Pontius Pilatus,

vart krossfest, døydde og vart gravlagd,

fór ned til dødsriket,

stod opp frå dei døde tredje dagen,

fór opp til himmelen,

sit ved høgre handa åt Gud,

den allmektige Fader,

skal koma att derifrå

og døma levande og døde.


Eg trur på Den Heilage Ande,

ei heilag, allmenn kyrkje,

eit samfunn av dei heilage,

forlating for syndene,

oppstoda av lekamen

og evig liv.


Amen.

 

Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org