Jesu seier - min seier

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15


Troens gode strid er å holde fast på Jesu seier for deg!

Kilde: Bladet  "Lov og Evangelium nr 2/2015

Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org