Logginn

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15


2019 høst

 

Fra høsten 2019 er ansvarsdelingen satt opp i et regneark (Excel) som de som har ansvar får sendt en lenke til.

Jeg sender via messenger eller e-post til dem det gjelder.

Det er en i styret som har et hovedanasvar for hvert ansvarsområde:

Taler: Oddbjørn
Nattverd/dåp: Bjørn

Piano:Katrine

Kaffe/møtevert: Margit

Møteleder, forbønn: Steinar

Teknikere: Steinar i samarbeid med Frode


Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org