Tjeneste

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15


For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.

Galaterbrevet 5:13

Åndsutrustning og nådegaver

Denne artikkelen gir en oversikt over hva BIbelen sier om dette. Den er skrevet av Arild Ove Halås som er kretsleder i Nordmøre og romsdal indremisjon.

Manglet du kontakter på møtet? Du kan gi kollekt til Frøyland misjonslag sin konto:3325 25 06379


Du kan også benytte VIPPS og gi dirkekte fra mobilen

Søk: Frøyland misjonslag eller 84910

Her kan du se en kort infofilm om VIPPS


Kollekt

Tjeneste

Månedens misjonsland

Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org